Verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd. Hoewel we er continu over waken dat onze activiteiten op een veilige manier georganiseerd worden, kan het toch wel eens gebeuren dat er tijdens een Chiro-activiteit iets misloopt.

Belangrijk: Na een raadpleging bij of behandeling door een dokter of andere zorgverlener dien je een getuigschrift (klik hier) best meteen te laten invullen voor de verzekering.

Al onze leden zijn daarom verzekerd tijdens onze activiteiten. Niet alleen op zondag, maar ook tijdens de activiteiten daarbuiten (een afdelingsweekend, het Sinte-Mettezingen, …). Ook tijdens de verplaatsing van en naar de Chiro, ben je verzekerd.

De Chiroverzekering bestaat uit twee delen: burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand anders beschadigt of vernielt, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. In eerste instantie verwijzen we hiervoor naar de familiale polis van het lid zelf (of – meestal – van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan springt de Chiroverzekering bij. Let er echter wel op dat je de eerste 240 euro zelf betaalt, zowel in het eerste als in het tweede geval. Dat bedrag groeit mee met de index.

Dit deel van de verzekering geldt slechts tijdens onze activiteiten, niet ervoor of erna.

Ongevallen

Jan wordt tijdens het spelen gestoken door een wesp en heeft een allergische reactie. Sarah loopt iets te enthousiast de trap op en komt ten val. Op een koude winterdag glijdt Simon onderweg naar de Chiro uit op een ijsplek.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Daar zijn we tijdens onze activiteiten op voorbereid: niet alleen beschikken we over een uitgebreide voorraad EHBO-materiaal, ook zullen we niet twijfelen om een arts in te schakelen. De veiligheid van onze leden gaat daarbij steeds voorop.

Bij ongevallen speelt ook de Chiroverzekering een belangrijke rol: ze betaalt het stuk van de medische kosten, dat niet gedekt wordt door de ziektekostenverzekering (de mutualiteit). Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag – bij hospitalisatie – niet om op een éénpersoonskamer te liggen.

En wat bij materiële schade?

De bril van Wouter valt tijdens een activiteit op de grond en breekt, of Laura morst verf op haar kledij die er niet meer uit geraakt: bij materiële schade komt de Chiroverzekering niet tussen. Wanneer die schade veroorzaakt werd door een derde, kan die persoon burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

Meer informatie?

Verzekeringen brengen een heleboel voorwaarden, verwachtingen en definities met zich mee. Als je meer informatie zoekt over onze verzekering, of voor een specifieke situatie op zoek bent naar de kleine lettertjes, kan je daarvoor terecht in deze brochure of bij de hoofdleiding. Ook wanneer je van mening bent dat de Chiroverzekering aangesproken dient te worden, is dat het aanspreekpunt.